Isolering af loft

Det kan betale sig at efterisolere sit loft. Der ligger en guldgrube på loftet, hvis du har dårlig eller slet ingen isolering.
Et velisoleret loft og tag gør underværker for dit varmeforbrug, din energiregning og dit CO2-udslip. Varmen søger altid opad.

Der findes 4 forskellige materialer, som bruges til loftisolering: Mineraluld (Isover eller Rockwool) eller papirisolering med måtter, ruller eller granulat, som blæses ind på loftet.

Det er tagkonstruktionen der bestemmer, hvor nemt loftet er at efterisolere. Et loft med fri adgang er eksempelvis ret nemt at efterisolere, og vil være fornuftigt at give sig i kast med, da der er indlysende fordele ved loftisolering.

Eksisterende isolering Nyt lag tætsluttende papirisolering, som der forbedres med
50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
0 mm 93 kr. 110 kr. 118 kr. 122 kr. 125 kr. 128 kr.
50 mm 20 kr. 29 kr. 34 kr. 36 kr. 38 kr. 39 kr.
100 mm 10 kr. 14 kr. 17 kr. 19 kr. 20 kr.
150 mm 5 kr. 8 kr. 10 kr. 11 kr.
200 mm 3 kr. 5 kr. 7 kr.
250 mm 2 kr. 3 kr.
300 mm 1 kr.

 

Loftisoleringen under tagfladerne

Sidder loftisoleringen under tagfladerne i et udnyttet tagrum, eller har dit hus loft til kip, vil det være et noget større job at efterisolere taget, og det vil i langt de fleste tilfælde kun være aktuelt i forbindelse med en større ombygning, eller hvis I udskifter eller renoverer taget.

Inden du går i gang med at efterisolere, bør du kontakte dit forsikringsselskab, og informere dem om dine planer. Det at man påbegynder at efterisolering påvirker fugtforholdene i huset, og vil derfor have stor betydning for din husforsikrings eventuelle dækning af råd og svamp. Også ved mindre ændringer ved loftisolering.

Loftisolering oven på et uudnyttet loft

Et loft hvor der er fri adgang, hører til de nemmeste isoleringsopgaver, da isoleringsmåtterne normalt lægges ud på loftets gulv. Hvis du ikke har fået en EnergiboligPLAN bør du undersøge, hvor meget loftisolering, der ligger i forvejen. Alt efter hvorvidt den er beskadiget eller trampet flad, skal den fjernes først. Er den eksisterende loftisolering og dampspærre intakt, kan der isoleres direkte ovenpå. Jo mindre isolering der ligger i forvejen, desto bedre vil efterisolering kunne betale sig.

Isolering af loft nedefra

I et udnyttet tagrum kan der være så lidt plads over loftet, at den eneste løsning er at isolere mellem etagerne eller nedefra. Altså, på loftet i etagen nedenunder. Det gøres ved at skrue lægter op på den eksisterende loftsbeklædning. Herefter isoleres mellem lægterne, og der monteres dampspærre og derefter ny loftsbeklædning. Loftisolering nedefra tager naturligvis en del af den eksisterende loftshøjde, og derfor skal I være opmærksomme på, at der skal være mindst 230 cm fri afstand mellem gulvet og det færdige loft, for at rummet må fungere som beboelse.

Isolering eller efterisolering af fladt tag

Et fladt tag kan i princippet isoleres indefra, men det er mest optimalt, at isolere taget udefra i forbindelse med en renovering eller udskiftning af stern.
Ved renovering af sternen, kan der indblæses papir over eksisterende isolering. Dette gøres ved at føres rør ind over den eksisterende isolering, hvor igennem isoleringen indblæses. Ved dette indgreb, skal der forblive luft mellem loft og tag, så taget kan ventilere.