Termografi

Termograferinger en metode til at afsløre kuldebroer, utætheder og varmespild. Man opnår en varmeteknisk kortlægning af overfladetemperaturer af fx bygningsflader og konstruktioner og får hurtigt et overblik over, hvor der optræder svagheder i isoleringen og klimaskærmen. Dette gør det langt nemmere, at finde ud af hvor man bør efterisolere huset.

termografi af hus termografi inden efterisolering

Kontrol af eventuel tilstedeværelse af luftlækager og kuldebroer med kondensrisiko. Her scannes typisk

 • Ydervægge
 • Lofter
 • Vinduespartier
 • Samlinger omkring loft/vægge og vægge/gulve

Eksempler på forhold, der kan vises ved hjælp af termogrammer:

 • Kuldebroer i konstruktionen
 • Utætheder i konstruktionen
 • Svagheder i konstruktionssamlinger
 • Mangelfuld isolering
 • Fejl eller dårligt udført isoleringsarbejde
 • Kontrol af efterisoleringsarbejdets kvalitet
 • Vi formidler kontakten til professionelt firma, der optager fotos. Få et uforbindende tilbud.

Udvendigt

Typisk til kontrol af isoleringstilstanden i ydervægge. Her scannes typisk:
Tagflader, kviste og gavltrekanter (såfremt loftetagen er udnyttet og opvarmet)
Ydermure – specielt partier omkring vinduer, etageadskillelse og fundamente

Termografiudstyr måler infrarød stråling, som omsættes til overfladetemperaturer. Der dannes billeder (termogrammer), som vises på en monitor, og som kan gengives elektronisk eller på papir. Som støtte og supplement til termografibilleder bør der normalt også tages almindelige digitale fotos til brug for identifikation af, hvor termogrammerne er taget.